Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov / Emergentný informačný systém Pharex

Vítame vás na portáli Informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov, zriadeného a prevádzkovaného v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Emergentný informačný systém slúži na mimoriadne objednávanie kategorizovaných liekov niektorých držiteľov registrácie humánnych liekov a jeho prevádzkovateľom je spoločnosť PHAREX, s.r.o. so sídlom Prieložtek 1, 036 01 Martin, IČO: 44 073 437, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 20423/L. V prípade potreby akýchkoľvek informácií ohľadne registrácie a ďalšieho používania emergentného systému Pharex nás prosím kontaktujte na tel. č.: 0948 322 655 alebo prostredníctvom e-mailu na info@pharex.sk. Bližšie informácie o mimoriadnom objednávaní liekov nájdete aj na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR (www.health.gov.sk) v sekcii Farmácia.

Objednávku prostredníctvom emergentného informačného systému môže zadať registrovaná lekáreň na kategorizovaný liek, ak nie je možné zabezpečiť jeho dodanie od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, prostredníctvom vloženia anonymizovaného receptu (anonymizované osobné údaje pacienta). Priloženie neanonymizovaného receptu bude mať za následok odmietnutie objednávky, pričom lekárni za takýto delikt hrozí sankcia MZ SR vo výške 5 000 až 100 000 EUR. Emergentnú objednávku môže lekáreň zadať 24 hodín denne 7 dní v týždni a takto objednaný liek bude v zákonom stanovenej lehote aj doručený, pričom je nutné brať do úvahy možnosť doručovania aj cez víkendy, štátne sviatky, dni pracovného pokoja alebo mimo štandardných otváracích hodín v závislosti na termín zadania objednávky. V prípade neprevzatia objednaného lieku hrozí lekárni ďalšia sankcia MZ SR vo výške od 5 000 do 100 000 EUR.

Zoznam všetkých liekov, ktoré je možné prostredníctvom tohto emergentného informačného systému objednať, nájdete po vykonaní registrácie a následnom prihlásení sa do svojho konta.